Досалиев Бахытнур Аманович


Доцент,
Экономика ғылымдарының кандидаты
Жұм.тел.: 
+7 (727) 313 29 44 (ішкі 103)

E-mail: b.dosaliev@almau.edu.kz

Білімі:

 • 1997-1999: Қырғыз Ұлттық Университеті. Мамандығы: Құқықтану. Біліктілігі – Құқықтану бойынша маман. Бішкек
 • 1980-1982: Қырғыз Республикасы Ғылыми Академиясының Экономика Институты. Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты. Мәскеу
 • 1971-1976: Қырғыз Мемлекеттік Университеті. Біліктілігі: экономист. Бішкек

Жұмыс тәжірибесі:

 • Қыркүйек 2007 – қазіргі уақытқа дейін, Алматы Менеджмент Университеті, «Экономика және Бағалау» кафедрасының доценті
 • Қыркүйек 2006 – тамыз 2007, Бішкек Экономика және Кәсіпкерлік Мемлекеттік Университеті, «Экономикалық Талдау және Аудит» кафедрасының доценті
 • Қараша 2005 – қыркүйек 2006, ҚР Премьер Министр Аппараты, Экономикалық даму басқармасы, Экономикалық талдау және шешімдер өңдеу бөлімінің эксперті
 • Қазан 2002 – қараша 2005, ҚР Премьер Министр Аппараты, Экономика, инвестициялар және мемлекеттік меншік басқармасы, Сектор бастығы, эксперт, Экономикалық талдау және болжау бөлімінің референті

Консалтинг пен тренинг тәжірибесі:

 • Европалық Одақтың TACIS жобасында ауылшаруашылық бөлімінде оқыту және консультация
 • ҚР Президентінің Аппараты. Республикалық макроэкономикалық жағдайлар мен банктік және фискалдық сфералардың ағымдағы жағдай мониторингі экономикалық саясат бөлімінің қызметкерлерін оқыту тренингі
 • Қаз ИНТИ. Семинар-тренинг «Компанияларды тиімді басқару». Microsoft Project 2010 қолдану арқылы жоба құру тренингі

Ғылыми зерттеулер аясы:

 • Ғылыми-техникалық прогресстің әлеуметтік-экономикалық тиімділігі
 • Қаржылық бағдарламалау
 • АӨК индустриалды-инновациондық дамуы

Тағылымдамалар мен тренингтер:

 • Педагогикалық Шеберліктің Жоғарғы Мектебі, 3 деңгей. AlmaU, 2015
 • «Бакалаврларды дайындаудағы инновациялар». Экономика және Қаржы Институты. Ж.Баласағын атындағы ҚҰУ жаздық мектебі, 2014
 • Семинар «Электрондық окытуды жоғары оқу орындарында ұйымдастыру және оны жүзеге асыру». ХБА, 2014
 • «Білім беру жүйесінде дистанциондық технологиялар». Ж.Баласағын атындағы ҚҰУ жаздық мектебі, 2013
 • «Дистанциондық білім беру технологиялары». Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ біліктілікті арттыру курстары, 2013
 • «ВЕТА» Халықаралық жаздық мектебі. ХБА, 2009-2015

Жалпы көлемі 58 беттен астам 48-ден аса жарияланым, оның ішінде 5 монография. Екі жарияланым шетелде басып шығарылған.

 • Перспективы Кыргызской Республики в ЕвроАзийском Экономическом Союзе // Материалы международной научно-практической конференции «Стратегия устойчивого развития экономики регионов в условиях глобализации». Бишкек, КЭУ им.М.Рыскулбекова. 2015. 0,4 п.л.
 • Эволюция теоретического подхода к понятию логистики закупок // Международный университет инновационных технологий. Труды 3-й межвузовской конференции студентов и молодых ученых «Инновационные технологии и передовые решения». С. 429-432. 0,3 п.л.
 • Вопросы использования информационных технологий при принятии управленческих решений // Материалы международной научно-практической конференции «Великий шелковый путь и евразийское экономическое пространство». Бишкек, ИЭиФ при КНУ им.Ж.Баласагына. 2015. С. 93-97. 0,4 п.л.
 • Перспективы Кыргызской Республики в Таможенном Союзе // Материалы международной научно-практической конференции «Великий шелковый путь и евразийское экономическое пространство». Бишкек, ИЭиФ при КНУ им.Ж.Баласагына. 2015. С. 171-176.               0,5 п.л.
 • Некоторые вопросы развития лизинговых услуг в условиях индустриально-инновационного развития Республики Казахстан // Сборник трудов МНПК «Инновационное развитие финансового сектора Казахстана в соответствии со Стратегией-2050: сотояние, тенденции и перспективы» посвященной 70-летнему юбилею академика М.Д.Тинасилова. Алматы, КазНТУ им.К.Сатпаева. 2014. 0,4 п.л.
 • Отдельные вопросы инновационной логистики // Материалы юбилейной конференции посвященной 60-летию ИЭиФ. Бишкек, ИЭиФ при КНУ им.Ж.Баласагына. 2014. С. 556-559.  0,4 п.л.
 • Межреспубликанская образовательная солидарность-модель ВУЗа // Материалы юбилейной конференции посвященной 60-летию ИЭиФ. Бишкек, ИЭиФ при КНУ им.Ж.Баласагына. 2014. С. 492-498. 0,5 п.л.
 • Ценообразование на инновационную продукцию // Материалы юбилейной конференции посвященной 60-летию ИЭиФ. Бишкек, ИЭиФ при КНУ им.Ж.Баласагына. 2014. С. 196-200.  0,4 п.л.
 • Индустриально-инновационное развитие АПК Республики Казахстан // Материалы юбилейной конференции посвященной 65-летию профессора Сарыбаева А.С. Бишкек, ИЭиФ при КНУ им.Ж.Баласагына. 2013. С. 293-299. 0,4 п.л.
 • Развитие предпринимательства в Кыргызской Республике // Сборник статей Международной конференции, посвященной 25-летию МАБ. Алматы, МАБ. 2013. С. 219-223. 0,3 п.л.
 • Справочник фермера, монография. Алматы, МАБ. 2013. 13,0 п.л. Коллектив авторов

Бакалавриат:

 • Макроэкономика
 • Экономикалық теория
 • Микро-макроэкономика
 • Мәліметтерді талдау және болжау
 • Инновациялық экономика
 • Халықаралық сауда
 • Инвестициялау теориясы және тәжірибесі
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Микро-макроэкономикалық талдау
 • Business Evaluation
 • Адал еңбегі үшін грамота және құрмет грамоталарымен марапаталып, еңбек кітапшасына жазылған, AlmaU Президентінің алғыс хаттарын алған
 • Ғылыми-практикалық конференциялар нәтижесі бойынша 1 және 2 дәрежелі дипломдар
 • Жалпы республикалық физика пәнінен олимпиада нәтижесі бойынша КСРО ҒА Сібір бөлімінің құрмет грамотасы. 1968