Тютюнникова Марина Владимировна


Доцент,
Экономика ғылымдарының кандидаты
Жұм.тел.: 
+7 (727) 313 29 44 (ішкі 103)

E-mail:  marina.tyutyunnikova@almau.edu.kz

Білімі:

 • 2011: Экономика ғылымдарының кандидаты. 08.00.05 – Экономика және халық шаруашылығын басқару
 • 2006-2010: Халықаралық Бизнес Университеті. Ізденушілік
 • 1997-2001: Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Мемлекеттік Басқару Академиясы. Мамандығы: Статистика. Біліктілігі: Экономист
 • 1991: ҚР Еңбек Министрілігі және Мемкомстат жанындағы РМИПК. Квалификация: Өндірістік кәсіпорын бухгалтері

Жұмыс тәжірибесі:

 • Қыркүйек 2013 – қазіргі уақытқа дейін, Алматы Менеджмент Университет, «Экономика және Бағалау» кафедрасының доценті
 • Қыркүйек 2002 – тамыз 2013, Халықаралық Бизнес Университеті, «Бухгалтерлік есеп және Аудит» кафедрасының доценті
 • Қаңтар 2002 – қыркүйек 2002, «Назик» ЖШС, Бухгалтер
 • 1991-1993: МП «Монолит», Бухгалтер

Ғылыми зерттеулер аясы:

 • Экономикалық талдау, Қаржылық талдау
 • Тәуекел-менеджменті, Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
 • Статистика, Талдаудың сандық әдістері

Ғылыми жобалары:

 • Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының алғашқы бес жылдық жоспарының нәтижелерін талдау, 2015
 • БЭК және Кедендік одақ елдерінің транспорттық-логистикалық ықпалдастық мәселелері мен перспективалары, 2015
 • Қазақстан экономикасының дамуына «Coca-Cola» компаниясының қосқан үлесі. Кока-Кола Алматы Боттлерс БК ЖШС, 2014
 • ЭМӘ әдісімен бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде бизнес құнын оптималды басқару және тиімділігін талдау әдістері. ҚР БҒМ ҒЗЖ, 2013

Сертификаттар, курстар:

 • Тәуекелдерді басқару. MBA UIB, 2006
 • «Бизнес-жоспарларды әзірлеу және инвестициялық жобаларды бағалау» (Project Expert қолдану арқылы). Мәскеу. «Эксперт Системс», 2014

Тағылымдамалар және тренингтер:

 • Мастер-класс «Бизнес білім және кәсіпкерлік: әдістер және трендтер». «Jety Kazyna GROUP» ЖК, 2015
 • Тренинг «ScienceDirect and Scopus Traning 2015», 2015
 • International Seminar «IMPACT FACTOR: citation analysis and its role in the scientific world». International Center of Education «EDTECH-KZ», 2014
 • Семинар «Импакт-факторы бар журналдарға қалай мақала жариялау керек?». Thompson Reuters. AlmaU, 2014
 • Бизнесті бағалауу. Табыстық әдіс. ҚР КБАИ, 2014
 • Кәсіби дамыту бағдарламасы шеңберінде жоғары мектеп оқытушыларына арналған семинарлар және тренингтер «XXI ғасыр бизнес білімі: модернизацияның бағыттары мен кілттік компетенциялары». UIB, 2015
 • Ораторлық өнер. Жоғары мектеп оқытушыларының коммуникативтік мәдениеті. Білім процесіндегі шешімдер. Корпоративтік мәдениет. МС ISO бойынша МСЖ. ХБА қысқы мектебі, 2014
 • ҚР компанияларында ішкі аудитті ұйымдастыру әдісі. ИК «ЮМА Групп», 2012
 • MS Project 2010 ортасында PMI стандарттары бойынша жобаларды басқару. UIB, 2012
 • Салықтық тәуекелдер. Бизнесті қалай қорғау керек. ИА «Press KZ», 2012
 • New Educational Technologies. On-line workshop. Washington DC. USA, 2011
 • Дистанциялық оқыту технологиялары және методологиялық қамтамасыз ету. UIB, 2007
 • Адами ресурстарды басқару. Жапон орталығы. UIB, 2007
 • Дистанциялық білім беру аккредитация процедурасы және стандарттары. UIB, 2006
 • Дистанциялық білім беруді дамыту және перспективалары: оқу материалдары мен бағдарламаларын дайындау. Мастерлік және докторлық бағдарламалар. Ғылыми-зерттеу жұмысын жазу. Dr.Kenneth E.Paprock Texas A&M University. UIB, 2005
 • Қаржылық талдау. UIB-Consulting, 2005
 • Дистанциялық оқыту жүргізу технологиясы. USAID, EdNet, Корпорация CARANA, 2003
 • Кредиттік оқыту технологиясы. USAID, EdNet, Корпорация CARANA. КазЭУ, 2003
 • Әйелдер құқығы туралы ақпараттану. Демократиялық институт және адам құқықтары бюросы, 2003
 • Сандар сөйлейді. Цифры говорят. «Гендер және даму» БҰҰ даму бағдарламасы. БҰҰ Қазақстандағы бюросы, 2003

Оқулықтар және оқу құралдары:

 • Теория и практика управленческого анализа. Учебное пособие. В соавторстве. – Алматы: Изд-во «Лем». 2009.
 • Управленческий анализ. Электронный учебник. В соавторстве. – Алматы: UIB. 2009.
 • Статистика. Электронный учебник. – Алматы: UIB. 2009.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау комитеті мақұлдаған, ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

Шетелдердегі халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

Қазақстан Республикасындағы халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Индекс экономики знаний: теоретические и практические аспекты // Сборник международной научной конференции «Человеческий капитал в Казахстане: состояние и перспективы роста», посвященной 75-летию крупного ученого и общественно-политического деятеля академика НАН РК, д.э.н., профессора, Сагадиева К.А. – Астана: ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. 2013. 0,4 п.л.
 • Сущность и интерпретация термина «кредитный риск» // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых: «Молодежь в науке: перспективы лидерства в инновационных процессах». – Алматы: Фонд Первого Президента Республики Казахстан и UIB. 2010. 0,4 п.л.
 • Методологические аспекты управления кредитными рисками // Сборник международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность национальной экономики: факторы, условия и механизмы роста», посвященной 70-летию д.э.н., академика НАН РК Сагадиева К.А. – Алматы: UIB. 2008. 0,4 п.л.
 • Управление кредитным портфелем компании // Сборник международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность национальной экономики: факторы, условия и механизмы роста», посвященной 70-летию д.э.н., академика НАН РК Сагадиева К.А. – Алматы: UIB. 2009. 0,2 п.л.
 • Использование показателей финансового рычага и рентабельности в оценке кредитоспособности заемщика // Сборник 1-го международного научного конгресса «Казахстан в глобальном мире: социально-экономические и культурные аспекты». – Алматы: UIB. 2009. 0,4 п.л.
 • Основные направления статистического изучения миграции // Материалы международной научно-практической конференции «Бизнес-образование и глобализация: перспективы центрально-азиатского региона». – Алматы: UIB. 2003. 0,4 п.л.

Басқа ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Новые компьютерные технологии в обучении: интерактивная презентация // Сборник Республиканской научно-методической конференции «Инновации в образовании: развитие научно-методического потенциала высшей школы». – Алматы: UIB. 2012. 0,3 п.л.
 • Статистические критерии финансовых рисков // Сборник материалов научно-методической конференции «Проблемы и перспективы национальной экономики». – Алматы: UIB. 2006. 0,4 п.л.
 • Методические рекомендации по составлению on-line курсов для дистанционной формы обучения // Сборник материалов научно-методической конференции «Развитие бизнес образования: методологические и практические проблемы». – Алматы: UIB. 2005. 0,4п.л.
 • Проблемы реализации новой концепции развития системы образования РК // Сборник материалов научно-методической конференции «Новая концепция образования: пути реализации». – Алматы: UIB. 2004. 0,25 п.л.
 • Обзор рынка программного обеспечения по автоматизации бухгалтерского, управленческого, финансового учета и анализа // Анализ и учет на предприятии. – 2004. – №2. 1,1 п.л.
 • Значение, роль и особенности управленческого анализа в условиях рыночной экономики // Анализ и учет на предприятии. – 2004. – №3. 0,4п.л.
 • Структурные сдвиги в социальном составе населения Республики Казахстан // Сборник материалов научно-практической конференции «Рыночные отношения и интеграция в мировое пространство. Проблемы и решения». – Алматы: КазЭУ. 2002. 0,4 п.л.

Бакалавриат:

 • Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау
 • Экономикалық тәуекелдерді болжау
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Economics of an Enterprise

Магистратура:

 • Компанияның экономикалық қызметін талдау
 • Analysis of the Company Economic Activity
 • Экономикадағы талдаудың математикалық әдістері
 • «ЖОО үздік оқытушысы» атағына ие. UIB, 2006
 • Жоғары кәсібилігі, шығармашылық жол және ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметі үшін құрмет грамоталары және алғыс хаттары