Амирова Айнур Уызбаевна


Доцент,
Экономика ғылымдарының кандидаты
Жұм.тел.: +7 (727) 313 29 44 (ішкі 103)

E-mail: a.amirova@almau.edu.kz

Білімі:

 • 2007: Экономика ғылымдарының кандидаты. 08.05.00 – Экономика және халық шаруашылығын басқару
 • 2003-2007: Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті. Ізденушілік
 • 2001-2003: Т.Рыскұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті. Мамандығы: Экономика, магистратура
 • 1997-2001: Қазақ Мемлекеттік Басқару Академиясы. Мамандығы: Маркетинг және Коммерция, бакалавр

Жұмыс тәжірибесі:

 • Қыркүйек 2015 – осы уақытқа дейін, Алматы Менеджмент Университет, «Экономика және Бағалау» кафедрасының доценті
 • 2012-2015: И.Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік Университеті, «Мемлекеттік Басқару және Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі
 • 2011-2012: Халықаралық Бизнес Академиясы, «Экономика және Логистика»кафедрасының доценті
 • 2009-2011: Халықаралық Бизнес Университеті, доцент
 • 2007-2009: Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, аға оқытушы

Ғылыми зерттеулер аясы:

 • АӨК кәсіпорындарының бәсекелестік қабілеті
 • Бәсекеге қабілетті тұтынушылық тауарлар өндірісінің басым бағыттарын дамыту
 • Сүт өндірісінің тиімділігі мен бәскелестік қабілеттілігін арттыру жөніндегі мәселелерді шешу жолдары
 • Сүт және сүт өнімдері өндірісі тиімділігін арттырудың ұйымдастырушылық-экономикалық негіздері

Сертификаттар, курстар:

 • «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research» семинары, ЖМУ. Талдыкорган, 2012
 • «ВЕТА» оқытушыларға арналған халықаралық жаздық сессиялар, ХБА. Алматы, 2011
 • «Тәуекелдерді басқару» МВА бағдарламасының оқу курсы бойынша мастер-класс, UIB. Алматы, 2011
 • «Бәсекелестіктің формалары өзгеруі жағдайында экономикалық саясатқа қойылатын жаңа талаптар» ғылыми-әдістемелік семинары, UIB. Алматы, 2010
 • «Көшбасшылық құпиялары» мастер-классы, UIB. Алматы, 2010
 • «ҚР мұнай-газ секторының қазіргі жағдайы мен дамуы» ғылыми-әдістемелік семинары , UIB. Алматы, 2010
 • «ҚР аймақтық дамуы: мәселелер мен болашақтағы басымдылықтар» мастер-классы , UIB. Алматы, 2010
 • «Басқарушылық пәндерді оқыту әдістемесі» бағдарламасы бойынша «МИРБИС» Мәскеу халықаралық жоғары бизнес мектебі» Мемлекеттік емес білім беру кәсіпорнында біліктілікті арттыру. Мәскеу, 2009
 • Қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану арқылы дәріс өткізу курстары, UIB. Алматы, 2009
 • Сырттай және қосымша кәсіби білім беру институтының «Ағымдық аттестация және СӨЖ ұйымдастыру жүйесі» бағдарламасы бойынша курстар. Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті. Алматы, 2009

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау комитеті мақұлдаған, ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Сүт және сүт өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігі – бәсекелестіктің факторы ретінде // Исследования, результаты (КазНАУ). – 2011. – №2. 1,19 п.л.             
 • Сүт өндіру мен оның өнімдерін қайта өңдеуді мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі // КазЭУ хабаршысы. – 2010. – № 4. 0,31 п.л.
 • Сүт және сүт өнімдерін өндіру бойынша біріккен (интеграцияланған) кәсіпорындар және олардың әрекет етуінің экономикалық механизмі // Исследования, результаты. – 2009. – № 2. 0,12 п.л.

Шетелдердегі халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Особенности зарубежного опыта государственной поддержки товаропроизводителей в АПК // Вестник Кыргызского Экономического Университета им.М.Р.Рыскулбекова. Бишкек. – 2015. 0,15 п.л.
 • Необходимость развития приоритетных направлений производства конкурентоспособных потребительских товаров в Республике Казахстан // Вестник Кыргызского Национального Университета им.Ж.Баласагына. Бишкек. – 2012. 0,12 п.л.

Қазақстан Республикасындағы халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Бәсекеге қабілетті АӨК өнімдерін өндірудің жаңа бағыттары // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве». Жетысуский Государственный Университет им.И.Жансугурова. Талдыкорган. – 2012. 0,12 п.л.
 • Маркетингтік логистиканың қалыптасу және даму қажеттілігі // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы современности». Карагандинский Университет «Болашак». Караганды. – 2012. 0,09 п.л.
 • Сүт және сүт өнімдерінің бәсекелестік мүмкіндіктерін арттырудағы экономикалық тиімділік факторы // Материалы международной научно-практической конференции. Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави. Туркестан. – 2011. 0,18 п.л.
 • Особенности государственного регулирования в аграрном секторе // Материалы международной научно-практической конференции. КазАТиСО. – 2010. 0,31 п.л.
 • Бәсекелестік қабілетті дамыту қағидалары // Материалы международного научного конгресса «Казахстан в глобальном мире: социально-экономические и культурные аспекты». Алматы. – 2010. 0,18 п.л.

Басқа ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Сүт өндірісінде бәсекелестік мүмкіндіктерді арттырудағы тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін талдау қажеттілігі // Вестник Университета «Кайнар». – 2010. – №3. 0,21 п.л.
 • Кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігін арттырудағы жобалық талдаудың мәні // Научный журнал «Труды КАУ». – 2011. – №2. 1,18 п.л.

Бакалавриат:

 • Халықаралық экономикалық интеграция
 • Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Шет елдер экономикасы
 • Халықаралық экономика
 • Әлемдік экономика
 • «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының дамуына қосқан үлесі, Халықаралық Бизнес Университетінің қоғамдық-ғылыми өміріндегі белсенді және жемісті жұмысы үшін» Құрмет грамотасы, UIB. Алматы, 2012
 • «Атқарған оқу-әдістемелік жұмысы үшін» Құрмет грамотасы. Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті. Алматы, 2009