Калиева Асем Ермековна


Экономика ғылымдарының магистрі,
Аға оқытушы
Жұм.тел.: +7 (727) 313 29 44 (ішкі 103)
E-mail: 
a.kalieva@almau.edu.kz

Білімі:

 • 2012-2015: әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Факультет: Экономика және Бизнес Жоғары Мектебі. Мамандығы: Экономика, докторантура
 • 2009-2011: әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Факультет: Экономика және Бизнес Жоғары Мектебі. Мамандығы: Экономика, магистратура
 • 2005-2009: әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Факультет: Экономика және Бизнес Жоғары Мектебі. Мамандығы: Экономика, бакалавриат

Жұмыс тәжірибесі:

 • Маусым 2010 – маусым 2011, ЖШС «Арна-Сервис-Секьюрити», Кадрлар бөлімінің инспекторы
 • Ақпан 2012 – тамыз 2012, ҚР Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, Құжаттық қамсыздандыру және кадрлық жұмыс бөлімінің ассистенті

Ғылыми зерттеулер саласы:

 • Aзық-түліктік қауіпсіздік, АӨК мәселелері

Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректеріне сәйкес нөлден жоғары импакт-факторы бар халықаралық басылымдардағы шығарылымдар немесе Scopus компаниясының жүйесіне кіретін басылымдардағы шығарылымдар:

 • Competitiveness of the Agricultural Sector as a Factor in Improving Food Security in the Conditions of Globalization // Review of European Studies (Canadian Center of Science). – 2015. – №7.− С. 307−317.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім саласын бақылау комитеті мақұлдаған ,ғылыми басылымдардағы шығарылымдар:

 • Экономическая безопасность как объект экономических исследований // ҚазҰУ Хабаршысы, Экономика сериясы. – 2012. – №4 (92). – 111-115 б.
 • Қазақстанның Кедендік одақтың азық-түліктік нарығындағы мәселелері мен даму болашағы // Қазақстан-Спектр. – 2014. – №2 (67). – 84-94 б.
 • ЖаҺандану және заманауи интеграция жағдайында елдің ауыл шаруашылығы секторының бәсекеге қабілеттілігі азық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің факторы ретінде // ҚазҰУ Хабаршысы, Экономика сериясы. – 2014. – № 6.
 • Азық-түліктік қауіпсіздік түсінігінің экономикалық мәнділігі, отандық және шетелдік тәсілдемелер // ҚазҰУ Хабаршысы, Экономика сериясы. – 2015. – № 4.

Шетелдердегі халықаралық конференциялар материалдарындағы басылымдар:

 • Продовольственная безопасность Казахстана в региональном разрезе // «Новейшие научные достижения – 2014» атты Х халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферциясы. 17-25 наурыз, 2014. София, Болгария.
 • Развитие АПК как главного фактора обеспечения продовольственной безопасности страны // «Тенденции развития экономической науки на просторах стран СНГ и зарубежья в XXI веке» атты XIX халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферциясы. 15 наурыз, 2014. Санкт-Петербург, Ресей Федерациясы.
 • Актуальные проблемы развития животноводческой отрасли Казахстана // «Актуальные проблемы экономики в XXI веке: причины и решения» атты XXVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 15 қараша, 2014. София, Болгария.

Бакалавриат:

 • Экономикалық терия негіздері
 • Экономикалық теория
 • Микроэкономика
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Өндіріс экономикасы
Марапттары жоқ